Adem Dumlu

Tüm Hizmetlerimiz

KVK DANIŞMANLIĞI

KVK (Kişisel Verilerin Korunması) Danışmanlık hizmetimizi, veri sorumlusu gerçek ve tüzel  kişilere vermekteyiz. 

Hizmetlerimiz

1.Fiziki Tarama ve Risk Analizi 

Kişisel verilerin elde edilme yöntemleri, nerede ve ne şekilde muhafaza edildiği, kişisel verileri kaydeden bu bilgilere ulaşan ilgili departman, bölüm ve personellerin tespiti, güvenlik açıkları, risklerin tespiti. 

2.Envanter Hazırlama 

Envanter en önemli belgedir. Envanterde; kişisel veriyi organizasyon şemasına göre alan birim/bölüm, hangi faaliyet sonucunda aldığı, veri işleme amacı, kanuni maddeleri ile birlikte hukuki sebebi, kaydedildiği ve saklandığı ortam, saklama süresi, saklama süresinin hukuki dayanağı, verilere erişim sağlayan birimler, veri aktarım/alıcı grupları, aktarımın amacı ve hukuki sebebi, yabancı ülkelere aktarılan veriler detaylı olarak yer almaktadır.

3.Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlama 

4.Aydınlatma ve Uyarı Metinleri Hazırlama

İnternet Kullanıcıları, Çalışanlar, Müşteriler/Potansiyel Müşteriler, Ticari ilişki içerisine giren 3. kişiler için

5.Hukuki Metinleri Gözden Geçirme ve KVKK’ya uyumlu hale getirme

6.Personel için Farkındalık Eğitimi 

7.Envanter kullanma Eğitimi