Adem Dumlu

Tüm Hizmetlerimiz

BİLİRKİŞİLİK

Bilirkişilik hizmetimizi, Mahkemelere ve talepte bulunan kişilere “Uzman Görüşü- Özel Rapor” şeklinde vermekteyiz.

İşlerimizin yoğun olması nedeniyle şimdilik, Cismani Zarar Tazminatları (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Efor/Maluliyet Tazminatı,) konularında Özel Rapor – Uzman Görüşü hazırlamaktayız.