Adem Dumlu

Tüm Hizmetlerimiz

AVUKATLIK HİZMETLERİ

Dava avukatlığı hizmetimizde seçici davranmaktayız. Her davayı değil, gerçekte haklı olan, hukuki bilgi ve tecrübemiz ile katkı sağlayabileceğimize inandığımız hukuk ve ceza davalarını almaktayız.

Avukatlık Kanununun 1’nci maddesinde avukatlığın kamu hizmeti olduğu belirtilmiştir. 

Kanunun 2’nci maddesinde avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasının sağlanması olarak tarif edilmiştir. 

Avukat ise hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eden kişidir. 

Avukat taraflar arasındaki uyuşmazlığın tarafı değildir. Bu nedenle avukat, karşı tarafa husumet duyan, onu sürüm sürüm süründürecek, elindeki her şeyi alacak kişi değildir. Avukat “kazanırım, hallederim, çözerim, ayarlarım” şeklinde bu ve benzeri cümlelerini kullanmaz. (Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3,4,5 ve 6. maddeleri) 

Hukuk büromuz avukatlık hizmetlerini yasanın öngördüğü sınırlar içerisinde profesyonelce vermektedir.