Adem Dumlu

Amaç & Hedef

Avukat, vekalet veren kişiyi (müvekkili), ilgili yerlere temsil eden, onun adına işlem yapan kişidir. Avukatlar müvekkillerini genellikle yargı organları (savcılık, mahkeme) nezdinde temsil eder. Avukat, yargı organları nezdinde müvekkili adına iddialarda bulunur ve/veya savunma yapar.

Gerek avukatlık hizmetimizde gerekse hukuki danışmanlık hizmetlerimizde hedefimiz aşağıdaki amaçları gerçekleştirmektir.

Uyuşmazlığı Belirleme

Sorunu  Belirleme, Uygun Hukuki İşlemleri Gerçekleştirme, En İyi ve Uygun Sonucu alma

Hukuk Büromuzun ilk amacı, hukuki uyuşmazlığı çözmek ve en uygun sonuca ulaşmaktır. Dava avukatlığı, metot olarak hekimlik metodu ile benzerlik gösterir. Hekimlerin ilk görevi hastalığı doğru teşhis etmek, sonrasında ise en uygun tedavi metodunu belirlemek ve uygulamaktır. Avukatlıkta da metot benzerdir. Önce sorunu/uyuşmazlığı (hastalığı) doğru tespit etmek sonra en uygun hukuki adımları (tedavi yöntemlerini) belirlemektir.

Hukuk Büromuz uyuşmazlık tespitinde, hukuki bilgisini, uzmanlığını ve tecrübesini kullanmaktadır. Uyuşmazlık tespitinde, uyuşmazlık ile ilgili bütün bilgi ve belgeler (tıpkı bir hekimin tahlil ve görüntüleme sonucu istemesi gibi) müvekkilden talep edilerek, uyuşmazlığı anlama, uyuşmazlığı tanımlama, uyuşmazlığı sınırlandırma açılarından detaylı olarak incelemektedir. Uyuşmazlığı (hastalığı) anlama, tanımlama ve sınırlandırma açılarından doğru ve uygun olarak tespit edilmez ise hukuki süreç (tedavi) doğru sonuçlanmayacaktır.

Uyuşmazlık doğru tespit edilir ise uyuşmazlığı çözmek için atılacak en uygun hukuki adımların belirlenmesi gerekmektedir. Bazen dava açmadan önce ilgili yerlere dilekçe ile başvurmak, ihtarname çekmek, zorunlu/ihtiyari arabuluculuğa başvurmak gibi işlemler gerekebilir. Son adım ise dava açma veya aleyhe açılmış davayı takip etmektir.  

Dava açılacak ise açılacak davanın çeşit ve niteliğinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespitten sonra davada uygulanacak maddi ve usul hukukuna ilişkin kanunların ve kuralların tespiti gerekmektedir.  Açılacak dava için hak düşürücü süre, zamanaşımı, taraf gibi dava şartlarının ve delillerin değerlendirilmesinden sonra hazırlanacak dilekçe ile davanın görevli ve yetkili mahkemede açılması ve takip edilmesi gerekmektedir.   

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.”

Peter F. Durucker

“Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince öbürleri de yanlış gider.” 

C. Burund

Zamanı En İyi Şekilde Yönetme

Zaman her kişi için önemlidir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığı mümkün olan en kısa sürede çözmek gerekmektedir.

Günümüzde hepimiz yargılama sürecinin uzamasından hepimiz şikayetçiyiz. Yargılama sürecinin uzamasının birçok sebebi bulunmaktadır. Dava sayısının çokluğu, hakim ve adli personel sayısının yeterli olmaması, Adliye Binalarındaki fiziki imkansızlıklar bunlardan bir kaçıdır. Yargılama süresinin uzamasına neden olan diğer bir etken ise yargılamaya katılan süjelerdir. Bunlar hakim, taraf veya taraf vekilleri, bilirkişilerdir. Bu süjelerin yeterli hukuki bilgi ve donanıma sahip olmamaları, süresi içerisinde doğru işlemleri yapmaması maalesef dava sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Ancak Yargılama Usul Kanunlarına tamamen vakıf avukat bu sürecin kısalmasına fazlaca katkıda bulunmaktadır. İyi hazırlanmış dava/cevap dilekçesi , uyuşmazlığı çözmeye yönelik delil ve belge dışında başka delil ve belge ibraz etmemek, yargılamayı yönetebilecek ve yönlendirebilecek süresi içerisinde verilmiş dilekçeler (delil dilekçeleri, beyan dilekçeleri, bilirkişi raporuna itiraz/beyan dilekçeleri, süresinde yatırılmış masraflar vb.) ile duruşma sırasında çıkan ve davanın uzamasına neden olabilecek beyanlara karşı anında usul kanununda yer alan maddeler ile itiraz etmek, açıklamalar yapmak, yargılama sürecinin kısalmasında etken olabilmektedir.

 

Bazı durumlarda ise sonuca kısa sürede ulaşabileceğimiz hukuki yollar bulunmaktadır. İtirazın İptali yerine İtirazın Kaldırılması davası, İstihkak Davası yerine İstihkak İddiası, maddi tazminat davası açmak yerine Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurma vb. yöntemler ile daha kısa süre içerisinde uyuşmazlığı çözüme kavuşturma imkanı bulunmaktadır. Hukuk Büromuz her uyuşmazlığı bu kapsam içerisinde de değerlendirerek en uygun hukuki süreci tercih etmektedir.

Hukuk büromuz, hukuk bilgisi ve tecrübesi ile zamanı en iyi şekilde yönetmektedir.

“Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da geciken adalet zulümdür”

Orhan Gazi